Rådgivning

Vær synlig der det lønner seg!

Har du en plan for markedsføringen?

De viktigste spørsmålene som må besvares før man legger en strategi for markedsføringen er hvem, hvor og hvordan skal man treffe med annonsene eller kampanjene sine.

Det å treffe ønsket målgruppe er ikke alltid like lett, og spesielt ikke med det enorme utvalget av profileringstjenester. For å lykkes med digital markedsføring bør det settes en del forhåndskriterier, samt utføres en grundig strategisk jobb i forkant av en kampanje, eller ved valg av annonseløsning.

Har du mistet oversikten?

Har du sett deg lei på alle de ulike annonsetilbyderne på markedet, alle nettkataloger og kyniske selgere som sier at du må ha det ene og det andre? Medianord kan hjelpe deg med å få oversikt over alle aktører og avtaler som dere har eller blir tilbudt. Vi kan ta på oss jobben med å si opp unyttige avtaler, forsikre deg mot uanmeldte fakturaer, pågående selgere og forhandle frem bedre avtaler med nyttige leverandører.

Du kjøper forsikring til bilen, huset og øvrige eiendeler. Hvorfor ikke skaffe deg en forsikring mot å bli svindlet, lurt eller villedet?

Hva kan vi bidra med?

Vi kan rydde opp i bedriftens markedsføring gjennom å skaffe oversikt over dagens situasjon. Vi gir objektive tilbakemeldinger i forhold til valg av leverandører, vi analyserer resultater og gjør en opprydding av ulønnsomme avtaler. Vi kan i tillegg ta på oss jobben å være megler mellom dere og tilbyderne, for å avlaste pågangen dere får, samt luke bort useriøse aktører og forhandle med de som er aktuelle.

Vi kan hjelpe dere med å sette opp en strategi og en komplett plan for hvilke medier og annonsekanaler som gir effekt, og hvordan disse bør benyttes i forhold til budsjett, målgruppe, tidsperiode og målsetning.

Min erfaring er at Medianord har en god oversikt over hvem som er de seriøse og hvem som er de mindre seriøse aktører på feltet. På kort tid har vi spart inn det det koster å ha Medianord som rådgivere.

Jeg opplever Medianord som kunnskapsrike rådgivere som har et ærlig ønske om å begrense aktiviteten til useriøse katalogaktører.

Steinar Glimsdal, Informasjonssjef og redaktør, Blå Kors Norge

Strategi og analyse

I takt med den hurtige utviklingen er det viktigere enn noensinne å ha en god strategi og plan for all markedsføring.

Det er like viktig å analysere hvor markedet er på vei, hvor kundene befinner seg og hvilke kanaler som er effektive.

Vi bistår alle våre kunder i å kartlegge markedet, samt å utarbeide strategier for lønnsomhet og måloppnåelse.

Medieforhandling

Det finnes et hav av tilbydere som alle mener å ha det beste produktet for deg. Det er samtidig veldig lett å la seg friste av gode tilbud og spesialpriser som skal tilfredsstille dine behov. Mange kjøper løsninger av tradisjon og på bakgrunn av langvarige relasjoner.

Vår erfaring tilsier at det ikke alltid er korrelasjon mellom faktiske behov og hva man kjøper – og til hvilken pris.

Vi forhandler på vegne av våre kunder med ulike medier. Vi jobber ut i fra kunnskapen om hva de faktisk må betale for valgt eksponering, samt at løsningene er tilrettelagt i henhold til behov og hva man ønsker å kommunisere.

Telefonhenvisning

Mange opplever å få en god del telefoner fra selgere, men det som ofte er vanskelig å avdekke er hvorvidt de tilbyr et produkt eller en tjeneste som har reell verdi. Erfaringsmessig er det slik at de som har dårlige intensjoner er dyktige på villedning og utnytter situasjoner hvor man er uoppmerksomme.

Ved å henvise salgstelefoner til oss vil dere unngå å bruke tid, samt unngå å måtte betale for tjenester som ikke gir noen verdi. Over tid vil mengden telefoner som kommer reduseres, da de fleste selgere ønsker å ha en effektiv hverdag.

Alle tilbud som presenteres går vi gjennom og vi videresender kun tilbud fra de som er åpne og ryddige i sin kommunikasjon. Vi bistår med objektive tilbakemeldinger på alle tilbud som videresendes.