Oslo Lufthavn

 

Oslo Lufthavn er Norges hovedflyplass og ble åpnet i 1998. Det var i 2014 over 24 millioner reisende innom flyplassen, og den var Skandinavias nest største flyplass. Flyplassen ligger på Gardemoen i Ullensaker kommune.

Det er Oslo Lufthavn AS (OSL) som eier og driver flyplassen, et selskap som er et heleid datterselskap av Avinor.

Det er et stort fokus på kollektivtransport til og fra og i 2014 var kollektivandelen høyest i Europa med 68%. 15 000 mennesker fordelt på over 100 selskaper innen alt fra bagasjehåndtering til flynavigasjon arbeider for å holde flyplassen i gang 24 timer i døgnet.

Det jobbes i disse dager med å bygge ut flyplassen for å utvide kapasiteten, en prosess som er planlagt ferdig i løpet av våren 2017.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X