Blå Kors

  • Min erfaring er at Medianord har en god oversikt over hvem som er de seriøse og hvem som er de mindre seriøse aktører på feltet.

    På kort tid har vi spart inn det det koster å ha Medianord som rådgivere. Jeg opplever Medianord som kunnskapsrike rådgivere som har et ærlig ønske om å begrense aktiviteten til useriøse katalogaktører.

    - Steinar Glimsdal, Informasjonssjef og redaktørBlå Kors Norge
Blå Kors ble etablert i Norge i 1906, 29 år etter oppstarten i Sveits. Helt siden den gang har Blå Kors drevet sitt arbeid ut fra tre hovedmålsettinger: Hjelpe rusavhengige, utbre den rusfrie livsstilen og formidle det kristne budskapet gjennom ord og handling.

 

De driver, ved siden av et forebyggende og holdningsksapende arbeid, 52 diakonale virksomheter i 15 fylker. Organisasjonen har 2.500 medlemmer. Blå Kors utgjør et landsomfattende nettverk som bidrar til å hjelpe rusbrukere og deres pårørende til et bedre liv.

Arbeidet innen Blå Kors er delt i 3 divisjoner; Divisjon Behandling, Divisjon Opplæring og Divisjon Barn, Omsorg og Frivillighet.

Blå Kors fokuserer sitt arbeid etter visjonen:
Med hjerte, kunnskap og kraft
skaper Blå Kors muligheter
for mestring og mening.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X