Facebook-strategi


facebook strategi

  • Hvordan skal man som bedrift fremstå i sosiale medier?
  • Hvorfor kan en Facebookside være en veldig nyttig plattform for bedrifter?
  • Hvordan vil dere gå frem ved etableringen av en Facebookside for bedriften?
  • Vil det være hensiktsmessig for din bedrift å annonsere på Facebook?

Er dette spørsmål der du/dere ikke helt vet svaret? Vi kan være behjelpelige med å legge opp en strategi for hvordan dere skal gå frem ved oppretting og hvilke tiltak som kan være hensiktsmessige å gjennomføre.

Vi har lang erfaring med sosiale medier, og vi vil sammen med dere sette opp en plan for deres aktivitet på Facebook. Både i form av utseende og innhold, samt eventuell annonsering/promotering.

Vi vet hvor vanskelig det kan være å planlegge slikt i en allerede hektisk hverdag, der sosiale medier gjerne kommer i andre rekke (om ikke enda lenger bak). Vi vil tilpasse den løsningen som passer ut ifra deres behov, og vil ta hensyn til den tiden dere har til å følge opp denne planen (om noe overhodet).

Ta kontakt med oss, så kan vi sammen skreddersy en løsning.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X