Facebook-annonsering


 
Hva ønsker du å oppnå?

Det som er viktig før en kaster seg ut i Facebook-annonsering er å klargjøre hvilke mål man har og hva man konkret ønsker å oppnå med annonseringen.

  • Er målet å tiltrekke relevant trafikk til hjemmesiden?
  • Er målet å tiltrekke flere likes av Facebooksiden?
  • Er målet å skape flere direktekjøp i nettbutikken?
  • Er målet å skape interesse for et nytt produkt som skal lanseres på markedet?
  • Er målet å tiltrekke trafikk/potensielle kunder utenom Norges grenser?

Vi kan hjelpe deg med å få frem ønsket budskap, nå ut til riktig målgruppe, samt kartlegge om Facebook er en lønnsom kanal for deg å annonsere på.

Facebook-annonser

Annonser på Facebook kan målrettes ut i fra en rekke kriterier som sted, kjønn, alder, interesser, sivilstatus, utdanning, yrke osv. Det vi gjør i forkant av en kampanje er å kartlegge din målgruppe, skrive en appellerende annonsetekst og noe av det viktigste er å bruke et appellerende bilde i annonsen.

Brukerne på Facebook har ikke muligheten til å aktivt søke etter produkter og tjenester, derfor er det svært viktig at forarbeidet er grundig utført, slik at annonsenes vises for ønsket målgruppe.
I startfasen tester vi alltid ut med forskjellige tekster og bilder, for å finne de annonsene som oppnår best resultater og mest respons fra målgruppen.

Hva koster det å annonsere på Facebook?

Man setter av et dagsbudsjett som avgrenser for mye man er villig til å brukte totalt på en dag. Dette gir deg full kontroll over kostnadsnivået og sørger for at kostnadene aldri overstiger avsatt budsjett.

Annonsesystemet til Facebook har to forskjellige betalingsformer, på lik linje som Google Adwords.

Alternativene er:

  • CPC (Cost pr click – betal når noen klikker på annonsene dine)
  • CPM (Cost pr mile – betal for hver tusende visning på annonsene dine)

Hva er det riktige budsjettet for deg?

Det er ulike faktorer som spiller inn, men de viktigste er størrelsen på målgruppen, hvor hurtig du vil ha trafikk, og mengden trafikk du ønsker innenfor en eksakt tidsperiode.

Et høyere budsjett vil gi rom for mer trafikk. Et lavt budsjett vil kanskje ikke være tilstrekkelig til å oppnå ønskede mål og man får ikke alltid testet ut maks potensial. Vi hjelper deg med å finne budsjettet som trengs for å oppnå resultatene du ønsker.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X